Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Colmarþ – Ett cykeläventyr i Kolmården

Med Colmarþ vill jag skapa en rutt för att locka både grusvägscylister, bikepackers och äventyrslystna cyklister. Vad passar bättre än en rutt som låter dig uppleva allt ovanstående? De djupa skogarna i öster, åkermarkerna i väster, kvarnarna och herrgårdarna, slotten och alla Kolmårdens eller Colmarþs historiskt och kulturellt rika omgivningar?

Colmarþ – Kolmarp eller Kolmard?

Lite om namnet Colmarþ. Ursprunget är fornsvenskt och uttalas Kolmard. Det gamla runtecknet þ uttalas undefär som -th- i engelskans they. Läs även vad Nordisk familjebok säger;

"Kolmården (fsv. Colmarþ och Kulmarþ, antagligen af ett subst. marþer, skog; således ”kolskogen”), bergs- och skogstrakt i Östergötland, Södermanland och Närke. Den breda, tillplattade, af en mängd tvärdalar, kärr och vattendrag söndersplittrade bergåsen höjer sig s. v. om Nyköping ur Östersjön. Öfver slättlandet sträcker den sig, med kullar af 15 till 60 m. höjd, västerut, brant stupande mot s. till Bråviken, Östergötlands slättbygd
och sjön Glan, men mot n. småningom öfvergående i de lägre kuperade trakter, som omgifva Södermanlands insjöar. Mot n. v. sträcka sig K:s utsprång ända till sjön Sottern i Närke samt inåt Finspånga läns härad i Östergötland, sålunda sammanhängande med bergssträckningen Tylöskogen. Mångenstädes förekomma järn-, koppar- m. fl. malmanledningar. Berggrunden utgöres hufvudsakligen af röd gnejs; på flera ställen finnas i denna inkilade mäktiga lager af kornig kalksten, hvilken sedan lång tid tillbaka… - Nordisk familjebok / Uggleupplagan (1911). 14. sid 567-568

Vad kan du förvänta dig?

Grusväg & stig

Drygt 330 kilometer i huvudsak bilgles grusväg. Från de slätaste grusvägar till lite grövre underlag. Några kortare stigavsnitt. Kolmården är kuperad, välj cykel därefter. Läs mer!

Boende

Välj att campa på någon av de på kartan utmärkta organiserade campingplatserna eller tack vare Allemansrätten där du själv väljer lägerplats. Det finns flera vindskydd men även bed’n’breakfast, pensionat och hotell i nära anslutning.

Natur och historia

Du kommer att trampa dig fram i en fantastisk Kolmårdsnatur med skogar, mossar, sjöar och odlingsmark. Längs rutten finns även många kulturhistoriskt intressanta platser.

Turistinformation

Fyra Kolmårdskommuner

Kom med tips

Vägar och stigar förändras, allt efter årstid men också på grund av skogs-och jordbruk. Vi tar tacksamt emot tips om hur rutten är för dagen. Men även tips på smultronställen och historier som vi kanske missat